Valitse sivu

Muutosmatkalla tukenanne

TAVOITTEENA TOIMIVA JA MUUTOSKYVYKÄS ORGANISAATIO?

OSAAMISEN OPTIMOINTI

Keskitymme saamaan organisaation osaamisen parhaalle mahdolliselle tasolle. Kartoitamme olemassa olevan osaamisen ainutlaatuisen C&Q Pro -järjestelmän avulla nostaen samalla esiin piilo-osaamiset. Määrittelemme kanssanne tavoitetasot, jolloin pääsemme näkemään kuilut ja tekemään kehittämissuunnitelmat niiden umpeen kuromiseksi.

VUOROVAIKUTUS JA MOTIVAATIO

Luomme edellytykset toimivalle yhteistyölle sekä organisaation sisällä että suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Käytämme vuorovaikutuksen kehittämisessä maailmanlaajuisesti tunnettua Extended DISC -analyysia, jonka avulla lisätään ymmärrystä omasta ja muiden luontaisista toimintatyyleistä ja vahvuuksista. Analyysi on kuitenkin vain alkupiste kehittämiselle. 

Myös motivaatiolla on suuri vaikutus ihmisten intoon ja sitoutumiseen. Arvailun sijaan otetaan selvää siitä, mikä ketäkin motivoi hyödyntäen Reissin motivaatioprofiilia (RMP).

KULTTUURI

Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi, sanotaan. On hyvä lähteä liikkeelle organisaation kulttuurin napakalla analyysilla, joka näyttää vääjäämättömästi sen, millainen kulttuuri nykyhetkellä vallitsee ja tukeeko se parhaalla mahdollisella tavalla asetettuja tavoitteita. Tutkitun tuloksen perusteella pystymme valitsemaan oikeat asekeleet eteenpäin.

 

MIIA HIRVONEN

Olen Miia, keski-ikäinen nainen Espoosta. Juuson äiti, Petrin vaimo ja Toffen laumanjohtaja. Olen jokseenkin boheemi hedonisti ja rakastan vesiliikuntaa.

Toimin aktiivisesti osana HAPPYMOOR yrittäjäyhteisöä muutosvalmentajan roolissa. 

Urani aikana olen toiminut muun muassa vaativissa kansainvälisissä tehtävissä pörssikonsernin palveluksessa, konsulttina ja palvelujohtajana vahvasti kasvavassa it-alan start-up yrityksessä sekä useassa roolissa Suomen suurimmassa kuntaorganisaatiossa.

Esimieskokemusta löytyy 15 vuotta hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja johtamistilanteissa. Johtoryhmän jäsenenä olen toiminut neljässä organisaatiossa yhteensä noin 10 vuoden ajan. Olen myös sertifioitu Extended DISC -valmentaja ja opiskelen parhaillaan sertifioiduksi RMP valmentajaksi ja brain-based coachiksi.

Tutustu LinkedIn-profiiliini

VAHVAT KOTIMAISET KUMPPANIT

Miia Hirvonen on HAPPYMOOR Miehistön jäsen. HAPPYMOOR Satamassa yritykset ja kaupungit jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita. HAPPYMOOR Miehistö huolehtii Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla sinne ankkuroituville kauppiaslaivoille ja kaupunkien laitureille niiden tarvitsemia HAPPYMOOR työkaluja ja edistää Satamassa kuhisevaa yhteistyötä.
C&Q Systems logo

Osaamisen optimoinnissa järjestelmäkumppanini on vahva kotimainen osaaja C&Q Systems Oy, jonka järjestelmillä on tehty osaamiskartoitus yli 4000 organisaatioon viimeisen 15 vuoden aikana. Järjestelmässä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen yli 20 000 osaamisen kirjasto sekä satoja helposti muokattavia valmiita osaamisprofiileja kymmenille eri aloille – valtavasti potentiaalia säästää aikaa ja rahaa!

Extended Disc logo

Käytän vahvan kotimaisen kumppanin Extended DISC Finland Oy:n kehittämää Extended DISC -henkilöarviointityökalua. Tämä mainio työkalu on levinnyt yli 50 maahan maailmalla ja sitä on käytetty yli miljoonan ihmisen arviointiin. Analyysi voidaan räätälöidä joustavasti tarpeisiin sopivaksi ja siihen liittyvissä valmennuksessa opitaan ymmärtämään omaa ja muiden toimintatyyliä ja tätä kautta parantamaan tiimityöskentelyä ja vuorovaikutustaitoja organisaatiossa.