Onnistuneilla rekrytoinneilla oikeat osaajat

Tarvitseeko organisaationne uutta osaajaa?

Oletko miettinyt, millainen henkilö sopisi teille parhaiten?

Haluatko varmistua, että työnhakijoille jää organisaatiostanne positiivinen mielikuva?

Haluatko minimoida riskejä rekrytoinnin epäonnistumisesta?

Parhaimmillaan rekrytointi on sekä organisaatiota että työntekijää palveleva ratkaisu, jolla on pitkäaikaiset vaikutukset.

ONNISTUNEET REKRYTOINNIT

näkyvät suoraan organisaation tuloksessa ja tarjoavat palkattaville henkilöille mahdollisuuden aidosti motivoivaan työhön ja urakehitykseen. Itse tehtävän ja osaamisen lisäksi oleellista on myös se, että henkilö löytää paikkansa osana vastaanottavaa työyhteisöä.

Juuri näiden eri osa-alueiden kartoittamisessa ja yhteensovittamisessa me voimme auttaa nopeasti ja tehokkaasti!

MITEN ONNISTUNEET REKRYTOINNIT TOTEUTETAAN?

U

VAIHE 1: OSAAMISPROFIILIIN MÄÄRITTELY

Aloitamme tekemällä tuoreet osaamiskartoitukset, tai jos sellaiset on jo tehty, analysoimalla ne kanssanne. Varmistamme, että työyhteisöön lähdetään hakemaan juuri oikeanlaista osaamista huomioiden olemassa olevan henkilöstön osaamisen ja kiinnostuksen kohteet sekä organisaation strategiset tulevaisuuden osaamistarpeet.

Osaamiskartoitus saadaan toteutettua nopeasti C&Q Pro -järjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää ainutlaatuisen 20 000 osaamisen osaamiskirjaston ja satoja valmiita, helposti muokattavissa olevia osaamisprofiileja, mikä säästää valtavasti aikaa ja rahaa prosessissa.

VAIHE 2: OSAAMISPROFIILIN KYTKEMINEN HAKUPROSESSIIN

Kun olemme yhdessä määritelleet optimaalisen osaamisprofiilin, pystymme jo rekrytointivaiheessa hakemaan mahdollisimman sopivaa kandidaattia kytkemällä osaamisprofiilikysely osaksi hakuprosessia. Sen pohjalta päästään näppärästi valitsemaan osaamisiltaan sopivimmat kandidaatit haastatteluihin. 

VAIHE 3: TYÖYHTEISÖN ARVIOINTI

Tämän lisäksi käytämme työyhteisön kokonaistilanteen arvioimiseksi Extended DISC -toimintatyylianalyysiäTeemme työyhteisöstä ryhmäprofiilin, jonka avulla saadaan selville ryhmän luontaiset vahvuusalueet ja mahdolliset kehittämiskohteet. Lisäksi perehdymme tarkemmin analyysin ja keskustelun kautta ryhmän esimieheen ja mahdollisesti lähimpiin työpareihin.

VAIHE 4: KÄRKIHAKIJOIDEN ARVIOINTI

Kun rekrytointiprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa kärkikandidaatit ovat valikoituneet haastattelujen ja mahdollisten muiden menetelmien avulla, teetämme heistä Extended DISC -henkilöprofiilit, jotka voidaan yhdistää työyhteisöstä tehtyyn ryhmäprofiiliin ja esimiehen tai lähimmän työparin kanssa yhteiseen pariprofiiliin.

Nämä analyysit näyttävät millaisia vahvuuksia kandidaateilla on suhteessa työyhteisöön sekä esimiehen tai työparin kanssa toimimiseen. Analyyseistä selviää myös, mihin asioihin kunkin hakijan kohdalla kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Tarvittaessa esiin nousseista kysymyksistä keskustellaan vielä hakijoiden kanssa, jotta varmistetaan oikean käsityksen syntyminen varsinkin jos analyysin tulos eroaa muilla tavoin syntyneestä käsityksestä

VAIHE 5: VALMENNUS

Lopuksi tarjoamme vielä valmennuksen, jossa käymme läpi keinoja yhteistyön toimimisen varmistamiseksi puolin ja toisin. Käymme myös DISC-analyysit kaikkien sen täyttäneiden hakijoiden kanssa läpi ja he saavat raportin myös henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Läpinäkyvä ja monipuolinen rekrytointiprosessi antaa hakijallekin hyvän kuvan rekrytoivasta organisaatiosta!

ONNISTUNUT REKRYTOINTI ON KAIKKIEN ETU!

Kartoitamme organisaationne nykytilanteen ja uuden osaamisen tarpeen sekä räätälöimme nopeasti juuri teille sopivat raportit, joiden ympärille rakennamme hakijavertailun. Tämä lisäksi autamme hyödyntämään kerättyä tietoa ja tuloksia jatkossakin esimerkiksi uuden henkilön perehdytyksessä, työyhteisöön tutustumisessa sekä uusissa rekrytoinneissa.

Virherekrytoinnit tulevat kalliiksi. Haluatko pienentää epäonnistumisen riskiä ja löytää juuri teidän työyhteisöönne sopivan osaajan? Me autamme siinä!