Nykyaikaiset työkalut osaamisen optimointiin

Tarvitsetko nopeasti hyvän käsityksen organisaationne olemassa olevasta tai piilossa olevasta osaamisesta? Haluatko verrata sitä tavoitetasoon ja nähdä helposti kuilut niiden välillä?

OSAAMISKARTOITUS

auttaa selvittämään nämä tiedot nopeasti ja tehokkaasti

 

Etsitkö työkalua, joka yhdistää loogiseksi kokonaisuudeksi osaamisen kehittämisen, perehdyttämisen, tulos- ja kehityskeskustelut, pätevyyksien seurannan, koulutusten hallinnan ja osaajahaun?

OSAAMISEN JOHTAMINEN

onnistuu kätevästi toimittamamme C&Q Pro -järjestelmän avulla

Tarvitsetko jonkun jalkauttamaan organisaatioonne strategisen osaamisen kehittämisen prosessin nykyaikaisella ja koko henkilöstön osallistavalla ja sitouttavalla tavalla?

STRATEGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

hoituu myös kauttamme!

 

OSAAMISKARTOITUKSET

Luomme nopeasti osaamisprofiilit henkilöstöstänne sekä toteutamme kattavan osaamiskartoituksen nykytason selvittämiseksi. Käytämme tässä C&Q Pro -järjestelmää, joka sisältää maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen yli 20 000 osaamisen kirjaston ja satoja valmiita osaamisprofiileja kymmeniltä eri aloilta. Tämän pohjalta sopivien osaamisprofiilimallien muokkaaminen onnistuu nopeasti. Voimme käyttää myös olemassa olevia osaamisprofiilejanne prosessissa.

Osaamiskartoitus antaa käyttöönne

Z

informatiiviset osaamiskortit henkilöiden tiedoista, taidoista ja asenteista

Z

yhteenvedot ja kuiluanalyysit henkilö-, työrooli-, tiimi- ja organisaatiokohtaisesti

Z

kattavat osaamismatriisit tiimi-, osasto- ja organisaatiokohtaisesti.

Kartoituksen valmisteluvaiheeseen tarvitaan noin 1–3 tuntia/työrooli ja osaamisten arviointiin noin 15–30 minuuttia/henkilö. Näin syntyneitä osaamisprofiileja voidaan hyödyntää myöhemminkin esimerkiksi työnkuvien päivittämisessä ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.
Tutustu osaamisprofiili- ja osaamiskorttimalleihin tästä

Osaamisprofiili

Osaamiskortti

OSAAMISEN JOHTAMINEN C&Q PRO -JÄRJESTELMÄN AVULLA

Jos pelkät kartoitukset eivät riitä, vaan kaipaat kokonaisvaltaisempaa työkalua:

Me toimitamme organisaatioonne C&Q Pro -järjestelmän, jonka sisältö räätälöidään vastaamaan tarpeitanne nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmä sisältää osaamisen kehittämisen kartoituksista tavoitetasoihin ja kuiluanalyyseistä kehittämissuunnitelmiin saakka. Järjestelmän ainutlaatuinen osaamiskirjasto ja muokattavissa olevat valmiit osaamisprofiilit tekevät käyttöönotosta helppoa ja nopeaa.

Järjestelmään voidaan sisällyttää myös useita muita toimintoja, joissa voimme käyttää joko valmiita,  muokattavia tai olemassa olevia mallejanne. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi

Z

tulos- ja kehityskeskustelut

Z

perehdytysprosessi ja sen toteutumisen seuranta

Z

pätevyydet ja niiden seuranta automaattihälytyksellä

Z

sisäisten koulutusten ja tilaisuuksien hallinta ilmoittautumisineen

Z

CV-pankki.

Järjestelmä on saatavilla kauttamme täyden palvelun pakettina tai järjestelmätoimituksena tai näiden kahden väliltä yksilöllisesti räätälöitynä pakettina. Työnjakoa voidaan ajan kuluessa myös muuttaa. 

PALVELUPAKETTI

Me hoidamme kaiken:
käyttöönoton, hallinnoinnin sekä käyttöön liittyvän palvelun aina sisältöihin liittyvään valmennukseen saakka.

JÄRJESTELMÄTOIMITUS

Muokkaamme teille valmiin ympäristön ja viemme tietonne sinne. Halutessanne koulutamme teille pääkäyttäjän, joka voi jatkossa hallinnoida järjestelmää.

Esittelemme mielellämme järjestelmää tarkemmin, sovitaan aika demoesittelyä varten!

STRATEGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Meillä on toistakymmentä vuotta kokemusta osaamisen johtamisesta lukuisissa organisaatioissa ja olemme havainneet muun muassa seuraavia yleisiä haasteita tällä alueella:

Z

Strategisten osaamisten määrittely on hankalaa/puutteellista tai määritellyt osaamiset jäävät turhan abstraktille ja moniselitteiselle tasolle.

Z

Strategia ei tunnu muuttuvan käytännön tason osaamisten kehittämiseksi ja johtamiseksi eli osaksi varsinaista tekemistä.

Z

Henkilöstö ei sitoudu strategian toteuttamiseen, koska ei koe sen oikein liittyvän omaan tekemiseensä ja kokee, ettei heidän näkemyksiään ole sen luomisen yhteydessä mitenkään huomioitu.

Pitkän käytännön kokemuksemme kautta olemme kehittäneet menetelmiä, joita soveltamalla kuilut saadaan kurottua umpeen sekä tieto ja ymmärrys virtaamaan organisaatiossa uudenlaisella henkilöstöä osallistavalla ja sitouttavalla tavalla.

Pohditaan yhdessä, mitä voimme tarjota juuri teidän tarpeisiinne strategisen osaamisen kehittämisen alueella.