Toimiihan vuorovaikutus organisaatiossasi?

Onko organisaatiosi innostava ja motivoiva työpaikka?

Vallitseeko henkilöstön ja johdon välillä riittävä luottamus ja ymmärrys?

Kokevatko kaikki työntekijät itsensä arvostetuiksi työyhteisössä?

Toimiiko tiimien vuorovaikutus parhaalla mahdollisella tavalla?

Ristiriitojen ei tarvitse määritellä työpaikan tunnelmaa tai syödä tuottavuudelta energiaa.

EXTENDED DISC -HENKILÖANALYYSI

auttaa tunnistamaan omia toimintatapoja ja ymmärtämään muiden käytöstä paremmin.

Yritys- ja johtamiskulttuurin kehittyminen mahdollistaa koko organisaation kehittymisen.

DEEP LEAD -VALMENNUS

tarjoaa kehittymismahdollisuuden esimiehille, johtoryhmille ja asiantuntijoille.

EXTENDED DISC -HENKILÖANALYYSI

Useimmiten vuorovaikutusongelmien taustalla on ihmisten erilainen toimintatyyli ja tapa käsitellä asioita. Tiedostamisen kautta löytyy yhteinen ymmärrys ja oikea suunta tavoitteille ja tekemiselle.

Suomessa kehitetyn ja maailmanlaajuisesti käytössä olevan Extended DISC -henkilöanalyysin avulla

Z
opit tiedostamaan omia toimintatapojasi sekä ymmärtämään muiden käytöstä paremmin.
Z
löydät tehokkaita keinoja ja toimivia työkaluja vuorovaikutuksen solmukohtiin ja haasteellisiin ihmissuhteisiin.
Z
kykenet entistä paremmin toimimaan erilaisten ihmisten kanssa esimerkiksi myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa tai verkostoja rakentaessasi.

DISC-henkilöanalyysi on tunnettu Carl Jungin ajatteluun perustuva itsearvioinnin työkalu. Se on tehokas väline itsetuntemuksen parantamiseen, tiimi- ja esimiestyön kehittämiseen sekä rekrytointipäätösten tukemiseen.

DISC-VALMENNUKSET

Räätälöimme nopeasti ja tehokkaasti tarpeisiinne sopivat raportit, joiden ympärille rakennamme valmennuksen. Valmennus auttaa hyödyntämään tehokkaammin analyysin tuloksia.

Valmennuksen aika ja kattavuus räätälöidään tarpeenne, käytettävissä olevan aikanne ja budjettinne mukaan siten, että saatte juuri teille optimaalisen kokonaisuuden.

Voimme esimerkiksi fasilitoida kanssanne selkeän ja napakan toimintasuunnitelman siitä, miten saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ja asettaa sille prosessille selkeät tavoitteet ja mittarit sekä sopia seurannasta.

DISC-analyysi on  mahdollista räätälöidä esimerkiksi esimiestyöhön, johtamiseen, myyntityöhön, asiakaspalveluun, toimistotyöhön, asiantuntijatyöhön ja yrittäjyyteen.

Katso esimerkki Extended DISC -henkilöanalyysistä

MIKSI JUURI EXTENDED DISC?

DISC-henkilöanalyysista on olemassa erilaisia versioita. Me olemme valinneet työkaluksemme kotimaisen, kansainvälisesti menestyneen Extended DISCin. Sen etuja ovat kotimaisuuden lisäksi
Z

selkeys ja visuaalisuus

Z

monipuolinen räätälöitävyys sekä ilmeen että sisällön suhteen

Z

moniulotteinen arviointi, joka sisältää sekä tiedostetut että tiedostamattomat toimintatyylit

Z

yksilöraporttien lisäksi myös kattavat pari- ja ryhmäraportit.

Tutustu malliraportteihin tästä

Muutosjohtamisen raportti

Ryhmäraportti

DEEP LEAD SYVÄJOHTAMINEN®  -VALMENNUS

Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla esimiehet, johtoryhmät, asiantuntijat, myyjät ja asiakaspalvelijat voivat parantaa työssä menestymistään.

Ohjelman avulla osallistujat, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot saavat konkreettiset mallit ja työkalut kulttuurin kehittämiselle tehokkaampaan ja tuloksekkaampaan suuntaan.  

Syväjohtaminen® -valmennus
Z

tähtää tavoitteellisen vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen.

Z

antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, johtajana kuin asiantuntijanakin.

Z

soveltuu kaikille, joiden on työssä menestyäkseen oltava tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Autamme muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat. Saavutat parhaat tulokset, kun työyhteisössäsi on ILOA: innostusta, luottamusta, oppimista ja arvostusta.

MIKSI JUURI DEEP LEAD?

Olemme valinneet työkaluksemme Deep Lead Syväjohtaminen -menetelmän, koska se on
Z

tutkitusti vaikuttavin (Taloustutkimuksen brändi- ja vaikuttavuustutkimus 2013)

Z

äärimmäisen selkeä ja kompakti toimintamalli

Z

vahvoihin näyttöihin perustuva jo yli 15 vuoden ajalta.

HALUATKO OPPIA TOIMIMAAN TEHOKKAAMMIN MUIDEN IHMISTEN KANSSA?

Kysy meiltä lisää vaihtoehdoista. Saat lisätietoa ja voimme sopia tarkemmin Deep Lead Syväjohtaminen -valmennuksen tai  Extended DISC -henkilöanalyysin räätälöimisestä juuri sinun tai työyhteisösi tarpeisiin.